Turun kristillisen opiston verkkoympäristön suojaaminen WatchGuard tietoturvatuotteilla.

Linnasmäki Oy on Turun kristillisen opiston yhteydessä toimiva kokoushotelli. Opiskelijamäärien kasvu ja toimintojen lisääntyminen olivat johtamassa sisäverkon palvelutason laskuun. Opiston tietohallinto tiedosti muutostarpeen ja alkoi aktiivisesti kartoittaa mahdollisuuksia kehittää sisäverkon tietoturvaa ja hallintaa. Erityisen tärkeänä pidettiin sisäverkon monitorointia, jotta liikennemäärien kasvu saataisiin hallintaan ja pystyttäisiin varmistamaan opiston keskeiset toimintaprosessit.

Tietoturvaratkaisuksi valittiin XTM850 UTM ratkaisuilla. Langaton verkko toteutettiin Watchguardin AP100 ja AP200 tukiasemille. Näin saatiin kaikki WatchGuardin Dimension hallintaan.

Lue, miten WatchGuard tietoturvaratkaisu toteutettiin oppilaitoksessa. WatchGuard tietoturvaratkaisu toteutettiin yhdessä PC Pinus Oy:n kanssa.

WatchGuard-referenssejä

Kiinteistöautomaation suojaaminen


Ratkaisussa mukana

WatchGuard Dimension

Langattomat ratkaisut


Lisätietoja

myynti@netmedia.fi