WatchGuard GDPR

EU tietosuoja-asetus ja valmius vastata sen asettamiin haasteisiin. Tietosuoja-asetus astui voimaan Suomessa toukokuussa 2018, tavoitteena on yhdenmukaistaa henkilötietojen käsittely koko EU:n alueella. Kyseisten tietojen käsittely täytyy suojata entistä tarkemmin, henkilötietoihin kohdistuvat loukkaukset pitää pystyä myös tunnistamaan ja ilmoittamaan viranomaisille.  Miten WatchGuard voi auttaa teitä tietosuoja-asetuksen noudattamisessa. 1. Tietomurtojen estäminen Tärkein asia on verkkoon kohdistuvien tietomurtojen ehkäiseminen. Tämä voidaan saavuttaa kattavalla palomuurin ... Lue lisää

Oppilaitoksen verkkoympäristön turvaaminen

Turun kristillisen opiston verkkoympäristön suojaaminen WatchGuard tietoturvatuotteilla. Linnasmäki Oy on Turun kristillisen opiston yhteydessä toimiva kokoushotelli. Opiskelijamäärien kasvu ja toimintojen lisääntyminen olivat johtamassa sisäverkon palvelutason laskuun. Opiston tietohallinto tiedosti muutostarpeen ja alkoi aktiivisesti kartoittaa mahdollisuuksia kehittää sisäverkon tietoturvaa ja hallintaa. Erityisen tärkeänä pidettiin sisäverkon monitorointia, jotta liikennemäärien kasvu saataisiin hallintaan ja pystyttäisiin varmistamaan opiston keskeiset toimintaprosessit. Tietoturvaratkaisuksi valittiin XTM850 UTM ratkaisuilla. Langaton ... Lue lisää

WatchGuard Firebox M4600/M5600

Suojaa yrityksesi verkkohyökkäyksiltä Tietoturvallisuudesta huolehtiminen on osa myös pk-yrityksen välttämätöntä riskienhallintaa. Siihen liittyvät väärinkäytökset, vahingot ja onnettomuudet voivat liittyä yrityksen hallintoon, fyysisiin toimitiloihin, henkilöstöön, tietoaineistoihin, ohjelmistoihin ja laitteisiin. Monesti pienimmät yritykset ovat vähemmän suojatumpia kuin kuin isommat ja siksi niihin on helpompi murtautua ja joutuvat useammin verkkohyökkäysien kohteiksi mutta isoilta yhtiöiltä sekä oppilaitoksilta huijataan haluttu tieto kalastelulla ja manipuloinnilla sekä hyödyntämällä ... Lue lisää

WatchGuard Dimension

WatchGuard Dimension havainnoi verkkosi uhat WatchGuard Dimension tarjoaa uhkien tunnistamiseen uuden ulottuvuuden. Tämä työväline sisältyy jokaiseen WatchGuardin tietoturvalaitteeseen ja tarjoaa näin mahdollisuuden WatchGuard käyttäjilleen seurata verkon tapahtumia ja samalla pitää huolen, että mahdolliset hyökkäykset pystytään selvittämään nopeasti ja selkokielisillä raporteilla. Tutkimusten mukaan yritykset tunnistavat kyberuhkia hyvin heikosti (esim. Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015, Helsingin kauppakamari). WatchGuard Dimension tarjoaa uhkien tunnistamiseen uuden ulottuvuuden - ... Lue lisää

UTM-moduulit

TURVAA ORGANISAATIOSI TOIMINNAN JATKUVUUS - Unified Threat Management (UTM) Tietoturva on merkittävä osa yrityksen liiketoimintaa ja sen turvaamista. Tiedätkö mitä verkossasi tapahtuu ja millaisia vaikutuksia toteutuneilla uhilla on yrityksesi toiminnalle? Onko tietoturvasi varmasti ajan tasalla? Nyt voit helposti kartoittaa sisäverkkosi nykytilan ja havainnoida sen uhat. Päivitetyllä verkon tietoturvaratkaisulla saat parhaan mahdollisen suojan yrityksellesi erilaisia kasvavia verkkouhkia vastaan. Pidä laitteesi ja sen ... Lue lisää

Virtuaali / Pilviratkaisut

WatchGuardin pilvi ja virtuaaliratkaisut WatchGuard virtuaaliratkaisut tarjoavat suojaa kaikenkokoisille yrityksille sekä palveluntarjoajille. Mahdollisuus ottaa käyttöön sekä fyysiset muurit että virtuaalisovellukset, jotka toimivat yhdessä sekä niitä hallitaan keskitetysti. Virtuaaliratkaisut mahdollistavat monipuolisen tietoturvan jo olemassa olevaan ympäristöön ja käyttöönotto helppoa ja nopeata. FireboxV tuo parhaan mahdollisen suojan virtuaaliympäristöihin, jotta ne ovat yhtä turvallisia kuin fyysisetkin. Firebox Cloud tarjoaa samat UTM ominaisuudet mutta ... Lue lisää

Kiinteistöautomaation suojaaminen

Tietoturvaratkaisu VTS-koteihin VTS-kodit on vuokraasuntopalveluorganisaatio, Tampereen suurin vuokranantaja, joka omistaa n. 8600 asuntoa 170 kiinteistössä. Kiinteistöt sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Talotekniikkaverkkojen ja niiden tietoturvalle nähtiin tarve VTS-kodeissa. Automaatiojärjestelmien toimittajien toteutuksissa ei tietoturvan huomioiminen ollut korkealla prioriteeteissa, vaan ratkaisut perustuivat puhtaasti käytettävyyteen. VTS-kodit halusivat oman toimintaperiaatteensa mukaisesti kehittää tarpeisiin sopivan järjestelmän – tiedostamalla myös ne riskit, joita nykypäivän kasvavat tietoturvauhat aiheuttavat. ... Lue lisää

WatchGuard Firebox M270/ M370/ M470/ M570/ M670

Tietoturvaa pienille ja keskikokoisille yrityksille Tietoturvallisuudesta huolehtiminen on osa myös pk-yrityksen välttämätöntä riskienhallintaa. Siihen liittyvät väärinkäytökset, vahingot ja onnettomuudet voivat liittyä yrityksen hallintoon, fyysisiin toimitiloihin, henkilöstöön, tietoaineistoihin, ohjelmistoihin ja laitteisiin.  Monesti pienimmät yritykset ovat vähemmän suojatumpia kuin kuin isommat ja siksi niihin on helpompi murtautua ja joutuvat useammin verkkohyökkäysien kohteiksi. Huijaussähköpostit, netistä tarttuvat haittaohjelmat, identiteettihuijaukset, bisneskriittiset tiedostot työntekijöiden kotikoneilla, turvattomat langattomat  ... Lue lisää

WatchGuard Firebox T15/T20/T40

WatchGuardin Firebox T-sarja pieniin toimistoihin, sivupisteisiin ja etätyöhön WatchGuard Firebox T-sarjan laitteet suojaavat pienien toimistojen sekä etäpisteiden verkot. Voidaan käyttää joko itsenäisinä ratkaisuina tai voivat olla osana isompaa kokonaisuutta, jota voidaan hallita keskitetysti. WatchGuard Dimension hallintatyövälineelläa saadaan näkyvyyttä verkon toimintaan sekä sen avulla voidaan parantaa yrityksen tietoturvaa. Tämä sisältyy tietoturvaratkaisuun ilman lisäkustannuksia. Kaikkien verkkoon kytkettyjen laitteiden ohjelmistot on hyvä pitää ... Lue lisää

Langattomat ratkaisut

 Turvalliset langattomat ratkaisut Jatkuvasti yleistyvä langattoman verkon ja myös henkilökohtaisten päätelaitteiden käyttö kuormittavat verkkoja ja lisäävät tarvetta suojaukseen. WatchGuard tarjoaa ratkaisut myös yrityksen langattoman verkon hallintaan. Riippuen mallista niin standard mallit toimivat yhdessä WatchGuard tietoturvalaitteiden kanssa jossa Firebox toimii langattomien kontrollerina. Secure Wi-fi kattaa jo laajemmat ominaisuudet ja voidaan käyttää Watchguardin pilvipalvelun kautta. Total paketti tuo myös analysointi mahdollisuuden. WatchGuard Access ... Lue lisää